Strefa klienta

Taryfa dla ciepła

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim powiadamia, iż na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) i Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 25/25/2021/ z dnia 1 marca 2021 r., wprowadza z dniem 22 marca 2021 r. do rozliczeń za energię cieplną nowe ceny i stawki opłat według „Taryfy dla ciepła” zatwierdzonej decyzją Nr OLB.4210.31.2020.EBo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 01 marca 2021 r.

Taryfa opublikowana została dnia 01 marca 2021 r. w w Biuletynie Branżowym URE, Nr 53 (783) szczegółowe informacje można uzyskać siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 7-15 .

Taryfa dla ciepła MPECSA w Bielsku Podlaskim od 22 marca 2021 r. (PDF, 725 KB)