Strefa klienta

Taryfa dla ciepła

TARYFA CIEPŁA OD 15 WRZEŚNIA 2023 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim informuje na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 91/91/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r., że wprowadza z dniem 15 września 2023 r. do rozliczeń za energię cieplną nowe ceny i stawki opłat według XXI Taryfy dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.24.2023 DKN 344 z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Taryfa opublikowana została w dniu 4 sierpnia 2023 r. w Biuletynie Branżowym - Ciepło URE Nr 398 (2586) z 4 sierpnia 2023 r

Taryfa dla ciepła MPECSA w Bielsku Podlaskim od 15 września 2023 r.


TARYFA CIEPŁA OD 1 SIERPNIA 2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim informuje na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 94/94/2022 z dnia 6 lipca 2022 r., wprowadza z dniem 1 sierpnia 2022 r. do rozliczeń za energię cieplną nowe ceny i stawki opłat według XX Taryfy dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.3.2022 DKN 344 z dnia 5 lipca 2022 r.

Taryfa opublikowana została w dniu 5 lipca 2022 r. w Biuletynie Branżowym - Ciepło URE Nr 415 (1675) z 5 lipca 2022 r

Taryfa dla ciepła MPECSA w Bielsku Podlaskim od 1 sierpnia 2022 r.


TARYFA CIEPŁA OD 1 LUTEGO 2022 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim, na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 2/2/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r., wprowadza z dniem 1 lutego 2022 r. do rozliczeń za energię cieplną nowe ceny i stawki opłat według zmiany XIX Taryfy dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.45.2021.EBo DKN 344 z dnia 5 stycznia 2022 r.

Zmiana Taryfy opublikowana została w dniu 5 stycznia 2022 r. w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 6 (1267) z 5 stycznia 2022 r.

Taryfa dla ciepła MPECSA w Bielsku Podlaskim od 1 lutego 2022 r. (PDF, 477 KB)

TARYFA CIEPŁA OD 15 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim, na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) i Oświadczenia Nr 1/1/2021 z dnia 24 września 2021 r., wprowadza z dniem 15 października 2021 r. do rozliczeń za energię cieplną nowe ceny
i stawki opłat według zmiany XIX Taryfy dla ciepła zatwierdzonej Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.26.2021.EBo DKN 344 z dnia 23 września 2021 r.

Zmiana Taryfy opublikowana została w dniu 24 września 2021 r. w Biuletynie Branżowym - Ciepło URE Nr 340 (1070) z 24 września 2021 r. szczegółowe informacje można uzyskać siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 7-15 .

Taryfa dla ciepła MPECSA w Bielsku Podlaskim od 15 października 2021 r. (PDF, 118 KB)


TARYFA CIEPŁA OD 22 MARCA 2021 r.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim powiadamia, iż na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) i Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 25/25/2021/ z dnia 1 marca 2021 r., wprowadza z dniem 22 marca 2021 r. do rozliczeń za energię cieplną nowe ceny i stawki opłat według „Taryfy dla ciepła” zatwierdzonej decyzją Nr OLB.4210.31.2020.EBo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 01 marca 2021 r.

Taryfa opublikowana została dnia 01 marca 2021 r. w w Biuletynie Branżowym URE, Nr 53 (783) szczegółowe informacje można uzyskać siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 7-15 .

Taryfa dla ciepła MPECSA w Bielsku Podlaskim od 22 marca 2021 r. (PDF, 725 KB)