Strefa klienta

Kontakt w sprawie awarii

W wypadku braku zasilania w ciepło systemowe na potrzeby centralnego ogrzewania lub podgrzewania wody wodociągowej prosimy o telefoniczny kontakt.

Służby techniczne obsługi sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych - telefony dyżurnych monterów:

  • 606 378 658 *)
  • 602 186 998 *)

Telefony funkcjonują:

  • w sezonie grzewczym - godz. 600 - 2200 ( również w soboty, niedziele i święta )
  • poza sezonem grzewczym - w godz. 700 - 1500 ( również w soboty, niedziele i święta )

*) w przypadku gdy dyżurni monterzy są poza siedzibą i/lub nie odbierają telefonu (np. brak zasięgu) prosimy o przekazanie zgłoszenia Obsłudze Kotłowni Centralnej (Nastawnia) na telefon:

  • (85) 731 90 13

W przypadku awarii, które wystąpią poza sezonem grzewczym w godz. 1500 - 700 zgłoszenia prosimy kierować do Obsługi Kotłowni Centralnej (Nastawnia) na telefon:

  • (85) 731 90 13

W zależności od rangi zgłoszenia problemu Obsługa przekaże informację odpowiednim służbom przedsiębiorstwa.

Prosimy o nie ingerowanie w układy sterownia węzłów cieplnych do czasu przybycia służb technicznych MPEC S.A. Nieprofesjonalne próby ingerencji w automatykę węzła w znaczący sposób utrudniają diagnostykę usterki i w efekcie prowadzą do wydłużenia czasu naprawy niesprawnego urządzenia.

Powyższa informacja dotyczy obiektów, do których dostarczane jest ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej za pośrednictwem węzłów cieplnych, stanowiących własność MPEC S.A. lub zleconych przedsiębiorstwu do konserwacji i nadzoru.

W pozostałych przypadkach problemy należy zgłaszać do administracji swoich obiektów (budynków).