O Firmie

Nasza Misja

Posłannictwem, ważnym, odpowiedzialnym do spełnienia zadaniem Spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja:

  • bezpiecznego
  • pewnego
  • wygodnego
  • ekologicznego

Ciepła Systemowego - do mieszkań, zakładów przemysłowych, instytucji i obiektów użyteczności publicznej - dostępnego przez cały rok.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim jest ukierunkowane na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników zgodnie z najwyższymi standardami oraz na wprowadzanie nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych oraz bezwzględne przestrzeganie norm i zasad ochrony środowiska.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim zaopatruje w ciepło mieszkańców Bielska Podlaskiego oraz przedsiębiorstwa i instytucje publiczne działające na terenie miasta Bielsk Podlaski. Naszym Klientom zapewniamy komfort i bezpieczeństwo energetyczne, dlatego każdego roku ofertę Spółki wybiera wielu nowych odbiorców.

Od 2001 roku ogrzewana przez Spółkę powierzchnia wzrosła o blisko 100%. Obecnie MPEC Bielsk Podlaski dostarcza ciepło systemowe do ogrzania 395,35 tys. m2 powierzchni.