Status prawny i dane rejestrowe_

Status spółki_

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim zostało powołane dnia 01.04.1993 r., w wyniku wcześniejszego podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie utworzenia spółki akcyjnej gminy miejskiej w Bielsku Podlaskim.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Sąd Rejonowy w Białymstoku,XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000005087.

Spółka działa w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim dd.mm.rrrr r. , oraz na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Gospodarce komunalnej, Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a także innych właściwych przepisów.

Dane rejestrowe

  • Nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
  • Adres: ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski
  • Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Numer KRS: 0000005087
  • Data rejestracji w KRS: 30 marca 2001 r.
  • Numer KRS: 0000005087
  • Numer Regon: 050213754
  • Numer NIP: 543-020-04-02
  • Kapitał akcyjny: 9.558.400 zł - wkłady uiszczone w całości
  • Kapitał zapasowy: 2.573.267,00 zł - wkłady uiszczone w całości

Status prawny i dane rejestrowe, PDF, 60 KB

Data wytworzenia: 20 marca 2015
Wytworzył: Helena Lipińska

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 22 grudnia 2022
Autor ostatniej modyfikacji: administrator