Strefa klienta

Taryfa dla ciepła

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim powiadamia, iż na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) i Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 10/10/2020/ z dnia 17 stycznia 2020 r., wprowadza z dniem 10 lutego 2020 r. do rozliczeń za energię cieplną nowe ceny i stawki opłat według „Taryfy dla ciepła” zatwierdzonej decyzją Nr OLB.4210.29.2019.AGO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2020 r.

Taryfa opublikowana została dnia 17 stycznia 2020 r. w w Biuletynie Branżowym URE, Nr 12 (355) szczegółowe informacje można uzyskać siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 7-15 . Taryfa dla ciepla 2020-2021 (PDF 1,72 MB)