O Firmie

Struktura

W skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy przedstawione na schemacie organizacyjnym.

Schemat organizacyjny PDF