O Firmie

KONCESJE

MPEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem odbiorców w ciepło na podstawie udzielonych koncesji.

Wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej odbywają się na podstawie koncesji:

  • z dnia 11 października 2019 r. na wytwarzanie ciepła udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak WCC/2881/344/W/OLB/2019/MSz2, sprostowanej postanowieniem z dnia 14 października 2019 r. znak OLB.4110.9.2019.MSz2, zmienionej decyzją z dnia 14 października 2021 r. znak OLB.4110.10.2021. EBo,
  • z dnia 11 października 2019 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: PCC/1281/344/W/OLB/2019/MSz2, sprostowanej postanowieniem z dnia 14 października 2019 r. znak OLB.4110.10.2019.MSz2, zmienionej decyzją z dnia 14 października 2021 r. znak OLB.4110.11.2021. EBo.