O Firmie

INFORMACJA O BIEŻĄCYM STANIE SIECI

Na podstawie § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim przedstawia informacje o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej.


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim eksploatuje system ciepłowniczy zasilany ze źródeł - kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 30,16 MW, tj. obiektów przy ulicach:

  • Rejonowa 11 – 30 MW
  • Dubiażyńska 2A – 0,16 MW

Długość sieci ciepłowniczej:

Sieć ciepłownicza

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

Ogółem

16,16 km

16,31 km

17,03 km

17,69 km

w tym preizolowana

13,75

13,9

14,65

15,31

w tym kanałowa

2,41

2,41

2,38

2,38

WYKAZ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WYTWARZANIA CIEPŁA KOTŁOWNIA UL. REJONOWA 11

  • 1.KOCIOŁWODNY WRp-12 12 MW CIŚNIENIE DOPUSZCZONE – 1,2 MPa, TEMPERATURA DOPUSZCZONA – 150ͦC, PALIWO – WĘGIEL KAMIENNY RUSZT MECHANICZNY NARZUTNIKOWY
  • 2.KOCIOŁ WODNY WRp-12 12 MW CIŚNIENIE DOPUSZCZONE – 1,2 MPa, TEMPERATURA DOPUSZCZONA – 150ͦC, PALIWO – WĘGIEL KAMIENNY RUSZT MECHANICZNY NARZUTNIKOWY
  • 3.KOCIOŁ WODNY WR-4,8-B 6 MW CIŚNIENIE DOPUSZCZONE – 1,2 MPa, TEMPERATURA DOPUSZCZONA – 135ͦC, PALIWO – WĘGIEL KAMIENNY RUSZT MECHANICZNY WARSTWOWY

Stan techniczny kotłów i pozostałych urządzeń kotłowni ocenia się jako dobry. Wszystkie urządzenia podlegające Dozorowi Technicznemu posiadają aktualne protokoły z badań i decyzje zezwalające na ich eksploatację.

WYKAZ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WYTWARZANIA CIEPŁA KOTŁOWNIA UL. DUBIAŻYŃSKA 2A

  • 1.KOCIOŁ WODNY VIESSMANN 80 kW ciśnienie dopuszczone – 0,30 MPa, temperatura dopuszczona – 95ͦC, paliwo – olej opałowy lekki, czynnik roboczy – woda.
  • 2.KOCIOŁ WODNY VIESSMANN 80 kW ciśnienie dopuszczone – 0,30 MPa, temperatura dopuszczona – 95ͦC, paliwo – olej opałowy lekki, czynnik roboczy – woda.

Stan techniczny kotłów i pozostałych urządzeń kotłowni ocenia się jako dobry. Wszystkie urządzenia podlegające Dozorowi Technicznemu posiadają aktualne protokoły z badań i decyzje zezwalające na ich eksploatację.

Kotłownia przy ul. Rejonowej 11 jest źródłem ciepła całorocznym wykorzystującym do produkcji energii cieplnej węgiel kamienny (groszek II, miał II A), zaś zlokalizowana przy ul. Dubiażyńskiej kotłownia sezonowa pracuje tylko w okresie zimowym, a paliwem stosowanym do produkcji w tej kotłowni jest lekki olej opałowy.

Zamiana parametrów dostarczanego do obiektów nośnika ciepła (gorącej wody) oraz regulacja jego ilości dostarczanej do instalacji odbiorczych następuje w 30 grupowych i 73 indywidualnych własnych węzłach cieplnych oraz 3 grupowych i 49 indywidualnych węzłach stanowiących własność odbiorców ciepła (na dzień 31.12.2022 r.).

Energia cieplna dostarczana jest 155 odbiorcom (290 obiektów), w tym 28 osobom fizycznym (domy indywidualne) (na dzień 31.12.2022 r.).

Ogólny stan techniczny sieci jest dobry.

Informację o możliwościach przyłączenia do sieci instalacji i urządzeń zainteresowane podmioty (osoby prawne i fizyczne) mogą uzyskać osobiście lub telefonicznie (tel. 85-730-24-92) w siedzibie Spółki.