Struktura własności i majątek

Gmina Miejska Bielsk Podlaski jest jedynym akcjonariuszem posiadającym 100% akcji. Liczba akcji wszystkich emisji wynosi 95.584 szt. Wartość nominalna jednej akcji - 100 zł.

Aktywa Spółki na dzień 31.12.2021 r. wynoszą ogółem: 24 740 345,16 zł w tym:

aktywa trwałe: 12 340 242,23 zł

aktywa obrotowe: 12 400 102,93 zł

Data wytworzenia: 22 lipca 2021
Wytworzył: Anna Łapińska

Data publikacji: 2 września 2020
Autor publikacji: Jerzy Bartoszuk

Data modyfikacji: 2 sierpnia 2022
Autor ostatniej modyfikacji: administrator