Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w w Bielsku Podlaskim

Data publikacji strony internetowej: 2017.03.20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.10.23

Niedostępne są cyfrowo w całości niektóre zamieszczone na stronie informacje w postaci grafik statycznych lub załączników, , ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-23

Data wytworzenia: 20 sierpnia 2020
Wytworzył:

Data publikacji: 29 października 2020
Autor publikacji: Jerzy Bartoszuk

Data modyfikacji: 30 sierpnia 2021
Autor ostatniej modyfikacji: Jerzy Bartoszuk