Przedmiot działalności

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej w kraju i za granicą a w szczególności w dziedzinach o symbolach odpowiadających Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

 • wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z)
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z)
 • naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)
 • naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
 • naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
 • roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z)
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z)
 • przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z)
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z)
 • tynkowanie (43.31.Z)
 • zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z)
 • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z)
 • malowanie i szklenie (43.34.Z)
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z)
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z)
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
 • konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z)
 • sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)
 • sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
 • pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)
 • transport drogowy towarów (49.41.Z)
 • transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B)
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z

Przedmiot działalności (PDF, 50 KB)

Data wytworzenia: 20 marca 2015
Wytworzył: Helena Lipińska

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 8 lipca 2022
Autor ostatniej modyfikacji: administrator