Koncesje i taryfa

Uzyskane koncesje na wytwarzanie ciepła

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z dnia 6 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/2881/344/W/OLB/2019/MSz2 z dnia 11 października 2019 r. na okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.


Uzyskane koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/203/344/U/OT- 7/98/AS z dnia 6 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/2881/344/W/OLB/2019/MSz2 z dnia 11 października 2019 r. na okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.


Taryfa dla ciepła

- zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.31.2020.EBo z dnia 1 marca 2021 r.

- obowiązuje od 22.03.2021 r.

- ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE z dnia 1 marca 2021 r. Nr 53 (783).

Taryfa dla ciepła MPECSA w Bielsku Podlaskim od 22 marca 2021 r. PDF, 725 KB

poprzednie

Taryfa dla ciepła MPECSA w Bielsku Podlaskim od 10 luty 2020 r. PDF, 910 KB

Data wytworzenia: 1 marca 2021
Wytworzył: Jerzy Krassowski

Data publikacji: 15 października 2020
Autor publikacji: Jerzy Bartoszuk

Data modyfikacji: 24 marca 2021
Autor ostatniej modyfikacji: Jerzy Bartoszuk