Koncesje i taryfa

Uzyskane koncesje na wytwarzanie ciepła

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z dnia 6 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/2881/344/W/OLB/2019/MSz2 z dnia 11 października 2019 r. na okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.


Uzyskane koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/203/344/U/OT- 7/98/AS z dnia 6 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.

- Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/2881/344/W/OLB/2019/MSz2 z dnia 11 października 2019 r. na okres od 16 października 2020 r. do 31 grudnia 2030 r.


Taryfa dla ciepła

- zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.29.2019.AGo z dnia 17 stycznia 2020 r.

- obowiązuje od 10.02.2020 r.

- ogłoszona w Biuletynie Branżowym URE z dnia 17 stycznia 2020 r. Nr 12 (355).

Szczegółowe informacje Taryfa dla ciepła 2020-2021.pdf

Data wytworzenia: 10 lutego 2020
Wytworzył:

Data publikacji: 15 października 2020
Autor publikacji: Jerzy Bartoszuk

Data modyfikacji: 27 października 2020
Autor ostatniej modyfikacji: Jerzy Bartoszuk