Wykonanie kompleksowej usługi – pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego - dla przedsięwzięcia: „Budowa kotłowni opalanej biomasą w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim w celu uzyskania systemu efektywnego energetycznie.”