Ubezpieczenie majątku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim