.Aktualizacja informacji z dnia 2 marca 2023 r. dotyczacej cen i stawek dla odbiorców uprawnionych

W związku z wprowadzeniem od dnia 15 września 2023 r. nowej taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE Nr OLB.4210.24.2023.AGo z dnia 04.08.2023 r. zmianie ulegną ceny i stawki opłat wg „mechanizmu średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą” stosowane dla odbiorców uprawnionych (art. 4 ust. 1 ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967 z późn. zm.)). Ceny i stawki opłat wg. tego mechanizmu obowiązujące od 15 września 2023 r. przedstawia tabela: