...

W związku z Ustawą z dn. 15 września 2022 r. dotyczącą cen ciepła z rekompensatą (Dz. U. poz. 1967 z dn.19.09.2022) MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim informuje, że od 1 października wprowadza następujące stawki za ciepło z rekompensatą:

Stawki za ciepło z rekompensatą PDF, 306KB

Źródło/rodzaj ceny

J.m.

Cena netto z obowiązującej Taryfy dla ciepła

Cena netto

z rekompensatą

Kotłownia Rejonowa 11

Moc zamówiona

zł/MW/rok

177 240,12

126 372,29

Moc zamówiona

zł/MW/m-c

14 770,01

10 531,02

Cena ciepła

zł/GJ

116,16

82,82

Nośnik ciepła

zł/m3

44,28

31,57

Średnia cena wytwarzania ciepła

zł/GJ

145,61

103,82


Kotłownia Dubiażyńska 2A
Moc zamówiona

zł/MW/rok

106 703,64

80 984,03

Moc zamówiona

zł/MW/m-c

8 891,97

6 748,67

Cena ciepła

zł/GJ

177,56

134,76

Średnia cena wytwarzania ciepła

zł/GJ

198,89

150,95