W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników bezpośrednie załatwianie spraw w MPEC S.A. zostaje zawieszone od 26 października 2020 roku.

Załatwianie spraw jest możliwe telefonicznie i drogą elektroniczną:

adres e-mail: sekretariat@mpecsa.pl

kontakt telefoniczny do MPEC S.A.: 85 730 24 92

Bezpośredni kontakt do pracowników:

Dział Ciepła Systemowego
85 731 90 15; cieplownia@mpecsa.pl

Nastawnia (przyjmowanie zgłoszeń awarii)

85 731 90 13

Dział Inwestycji i Środowiska
85 731 90 34; przetargi@mpecsa.pl; przetargi2@mpecsa.pl

Kadry
85 731 90 36; kadry@mpecsa.pl

Księgowość
85 731 90 38; ksiegowosc@mpecsa.pl

Transport

85 731 90 17; transport@mpecsa.pl

Laboratorium
85 731 90 16; laboratorium@mpecsa.pl

Magazyn
85 731 90 20; magazyn@mpecsa.pl

Informatyk

85 731 90 39; informatyk@mpecsa.pl

W sytuacjach wymagających osobistego stawiennictwa klienci taką potrzebę powinni zgłaszać podczas rozmowy telefonicznej z merytorycznym pracownikiem.