W związku ze znoszeniem ograniczeń będących efektem epidemii koronawirusa SARS-CoV-19,od pn. – 18 maja 2020 roku – MPEC S.A. jest otwarty w godz. 7.00–15.00

Sprawy, które nie wymagają wizyty w MPEC S.A., powinny być załatwiane drogą elektroniczną (adres e-mail: sekretariat@mpecsa.pl ).

Bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikami oraz dane teleadresowe znajdują się w serwisie internetowym pod adresem: www.mpecsa.pl/kontakt/

Przy załatwianiu spraw bezpośrednio w MPEC S.A. obowiązują zasady szczególnej ostrożności:

  • zachowanie odpowiednich odstępów,
  • nieprzebywanie w grupach,
  • a także stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej (noszenie maseczek oraz korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk, które znajdują się w holu na parterze po wejściu do budynku oraz na piętrze).