.

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników w stanie epidemii informujemy,
że bezpośrednie załatwianie spraw w MPEC S.A. uległo zawieszeniu.
Załatwianie spraw jest możliwe wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną (adres e-mail: sekretariat@mpecsa.pl).


Bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikami:
Kadry
+48 85 731 90 36; kadry@mpecsa.pl

Księgowość
+48 85 731 90 38; ksiegowosc@mpecsa.pl

Kasa
+48 85 731 90 37; kasa@mpecsa.pl

Dział Inwestycji i Środowiska
+48 85 731 90 34; przetargi@mpecsa.pl; przetargi2@mpecsa.pl

Dział Ciepła Systemowego
+48 85 731 90 15; cieplownia@mpecsa.pl

Transport
+48 85 731 90 17; transport@mpecsa.pl

Nastawnia (przyjmowanie zgłoszeń awarii)
+48 85 731 90 13

Laboratorium
+48 85 731 90 16; laboratorium@mpecsa.pl

Magazyn
+48 85 731 90 20; magazyn@mpecsa.pl

Osoby, które podejrzewają u siebie infekcję, powinny powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (telefony: 512 724 301, 502 386 026), a w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112, zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego bielskiego szpitala powiatowego (telefon 85 833 43 56) lub na szpitalny oddział ratunkowy (telefon 85 833 43 02). Infolinia w sprawie koronawirusa – telefon 800 190 590

Informacje i zalecenia związane z zagrożeniem koronawirusem

Zgodnie z decyzjami administracji rządowej, która odpowiada za bezpieczeństwo epidemiologiczne kraju, najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działania te mają na celu ograniczenie dużych skupisk ludzi.
W przypadku załatwiania spraw w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. rekomenduje się korzystanie z możliwości załatwienia ich drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Wnioski i dokumenty można składać:

  • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@mpecsa.pl

Możliwy jest też kontakt kontakt telefoniczny z pracownika MPEC S.A.: www.mpecsa.pl/kontakt

Warto ograniczyć do niezbędnego minimum osobiste wizyty w MPEC S.A.

Osoby, które w ostatnich czternastu dniach były w miejscu, w którym występuje koronawirus i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie powinny powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (telefon 512 724 301) lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego bielskiego szpitala powiatowego (telefon 85 833 27 56). Infolinia w sprawie koronawirusa – telefon 800 190 590.
Więcej aktualnych informacji o sytuacji epidemiologicznej w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus