.

Zgodnie z decyzjami administracji rządowej, która odpowiada za bezpieczeństwo epidemiologiczne kraju, najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działania te mają na celu ograniczenie dużych skupisk ludzi.

W przypadku załatwiania spraw w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A.rekomenduje się korzystanie z możliwości załatwienia ich drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Wnioski i dokumenty można składać:

Możliwy jest też kontakt telefoniczny z pracownikami MPEC S.A.: http://mpecsa.pl/kontakt/

Warto ograniczyć do niezbędnego minimum osobiste wizyty w MPEC S.A.

Osoby, które w ostatnich czternastu dniach były w miejscu, w którym występuje koronawirus i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie powinny powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną (telefon 512 724 301) lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego bielskiego szpitala powiatowego (telefon 85 833 27 56). Infolinia w sprawie koronawirusa – telefon 800 190 590.

Więcej aktualnych informacji o sytuacji epidemiologicznej w Polsce: https://www.gov.pl/web/koronawirus