Anuluje się treść zawiadomienia z 19.07.2018 r. w sprawie wstrzymania pracy systemu ciepłowniczego.

W związku z wystąpieniem dodatkowych utrudnień przy prowadzonej modernizacji cieci ciepłowniczej, spowodowanej między innymi obfitymi opadami deszczu, anuluje się treść zawiadomienia z 19.07.2018 r. w sprawie wstrzymania pracy systemu ciepłowniczego.

Aktualną treść zawiadomienia podajemy poniżej:

W związku z prowadzoną modernizacją sieci ciepłowniczej występuje konieczność wstrzymania pracy systemu ciepłowniczego w celu wykonania odpowiednich przełączeń rurociągów ciepłowniczych, w związku z czym wystąpi przerwa w dostawie ciepła do podgrzewania wody wodociągowej.

Wstrzymanie pracy systemu ciepłowniczego planowane jest na okres:

od godziny 7.00 w dniu 30.07. 2018 r. do godziny 20.00 w dniu 03.08.2018 r.

Ponowne uruchomienie systemu ciepłowniczego i przywrócenie normalnych warunków jego pracy u Odbiorców położonych najdalej od źródła może potrwać około 24h, a więc do godziny 20.00 w dniu 04.08.2018 r.

O bieżącej sytuacji w tej sprawie będziemy informować na naszej stronie internetowejmpecsa.pl w zakładce Aktualności.

Za utrudnienia przepraszamy.