Strefa klienta

Walne Zgromadzenie


Struktura własnościowa

Liczba akcji wszystkich emisji, w całości objętych przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski, wynosi 95584 szt.


2020 - Informacja o zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie.pdf

2020 - Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2020 r.

Zawiadomienie.pdf

2020 - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 marca 2020 r.

Zawiadomienie.pdf