Strefa klienta

Taryfa dla ciepła

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim powiadamia, iż na podstawie art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) i Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 129/57/2018 z dnia 29 października 2018 r., wprowadza z dniem 21 listopada 2018 r. do rozliczeń za energię cieplną nowe ceny i stawki opłat według„Taryfy dla ciepła” zatwierdzonej decyzją Nr OLB.4210.18.2018.AGO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 października 2018 r.

Taryfa opublikowana została dnia 15 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego – pozycja 4100.

Tutaj możesz uzyskać szczegółowe informacje .Taryfa dla Ciepła 2018.pdf ,oraz w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 7 - 15 .