Strefa klienta

Taryfa dla ciepła

Podstawą rozliczeń za dostarczone ciepło jest TARYFA DLA CIEPŁA 2017 r. MPEC SA Bielsk Podlaski stanowiąca zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, zatwierdzona w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Tutaj możesz uzyskać szczegółowe informacje Taryfa dla ciepla 2017.pdf , oraz w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 7 - 15