Strefa klienta

Akcjonariat - Walne Zgromadzenie


Struktura własnościowa

Liczba akcji wszystkich emisji, w całości objętych przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski, wynosi 95584 szt.


2020 - III wezwanie Akcjonariuszy

III Wezwanie Akcjonariuszy.pdf

2020 - II wezwanie Akcjonariuszy

II wezwanie Akcjonariuszy.pdf

2020 - I wezwanie Akcjonariuszy

I_wezwanie_akcjonariuszy.pdf

2020 - Informacja o zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie.pdf

2020 - Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 22 maja 2020 r.

Zawiadomienie.pdf

2020 - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 marca 2020 r.

Zawiadomienie.pdf