O Firmie

Struktura

W skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy.

I Pion Prezesa Zarządu

1. Dział Inwestycji i Środowiska /DI/
2. Stanowisko d/s Organizacji, Kadr, Planowania i Analiz Ekonomicznych /DO/
3. Radca Prawny /DR/


II Pion Wiceprezesa Zarządu

1. Dział Ciepła Systemowego /TC/
2. Stanowisko ds Gospodarki Materiałowej /TM/

III Pion Głównego Księgowego

1. Dział Księgowości /KK/