Status prawny

znaczenie formy prawnej spółka akcyjna
Firma, pod którą Spółka działa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Używane skróty Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
lub MPEC S.A.
Logo
Siedziba miasto: Bielsk Podlaski
województwo: podlaskie
Adres
ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon 85 730-24-92
Faks 85 730-39-99
e-mail: sekretariat @ mpecsa.pl
Podstawa działania: statut Spółki
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS 30 marca 2001 r.
Numer KRS: 0000005087
Numer Regon: 050213754
Numer NIP: 543-020-04-02
Kapitał akcyjny: 9.558.400 zł - wkłady uiszczone w całości
Kapitał zapasowy: 2.372.950,53 zł - wkłady uiszczone w całości
Uzyskane koncesje: - wytwarzanie ciepła - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/187/344/U/OT-7/98/AS z dnia 6 października 1998 r. z późniejszymi zmianami.
- przesyłanie i dystrybucja ciepła - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/203/344/U/OT- 7/98/AS z dnia 6 października 1998 r. z późniejszymi zmianami
Taryfa dla ciepła - zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OLB.4210.18.2018.AGO z dnia 12 października 2018 r.
- obowiązuje od 21.11.2018 r.
- opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr poz. 4100 z dnia 15 października 2018 r. Tutaj możesz uzyskać szczegółowe informacje Taryfa dla ciepła 2018.

Data publikacji: 22 marca 2015
Autor publikacji: Helena Lipińska

Data modyfikacji: 20 listopada 2018
Autor ostatniej modyfikacji: Monika Jurczuk